Er is Europese regelgeving van kracht omtrent de bescherming van persoonsgegevens en dat is ook van toepassing op ledenadministraties, enz. bij verenigingen. De komende weken (vóór 25 mei 2018) wordt in dat verband door het bestuur het nodige gedaan. Een onderdeel daarvan betreft de vaststelling van “privacybeleid” dat onder deze kop zal worden weggezet.