Voorzitter

Jan Klaassen

Secretaris

Cor Ritico, Bernhardstraat 39, 4554 BD Westdorpe; tel. +31(0)115-452002 corritico@kpnmail.nl

Penningmeester

Carina Robijn-Mistiaen ,Mariastraat 32, 4505 AV Zuidzande
Rekeningnummer: IBAN: NL94 RABO 0369512588 ten naam van "Koninklijke Muziekvereniging Veronica Zuidzande"

Overige bestuursleden

Arno Boidin (algemeen adjunct)

Patrick Totté

Wilfried van Waterschoot