Orkest historiek

Op zondag 1 maart 1874 werd de muziekvereniging Veronica opgericht, voortkomend uit het destijds reeds bestaande mannenkoor met dezelfde naam. Wanneer het mannenkoor precies het levenslicht zag is niet exact bekend en wat de motieven waren om van een koor over te stappen naar een muziekvereniging is slechts te raden. Wellicht waren er te weinig leden meer over voor een koor en ook werden er rond die tijd wel meer plaatselijke muziekverenigingen op gericht. Met zekerheid is in ieder geval wel vast te stellen dat het mannenkoor “Veronica” al uitvoeringen gaf in 1869. De eerst bekende uitvoering van de volgens het programma aangeduide koorzangvereniging “Veronica” te Zuidzande vond plaats op 18 februari 1869 des avonds te half zeven uren, in de herberg bewoond door P de Hullu te Zuidzande. In die tijd sprak men niet van “uitvoering” maar van “Algemene vergadering”. Ook uit de notulen van de ledenvergadering van 30 januari 1890 blijkt, dat op deze dag het 31e winterconcert plaats vond. De naam “Veronica” ingegeven door Dokter Janssen, één van de oprichters van Veronica, was voor velen in die tijd een vreemde naam voor een vereniging. 

De naam Veronica is afgeleid van het veldbloempje “Veronica” ook wel “ereprijs” genoemd. Dit bloempje bloeit ieder jaar weer. 

Op 13 maart 1945 zette de toenmalige Koningin Wilhelmina na bijna 5 jaar weer voor het eerst voet op Nederlandse bodem in Eede, waarna ze door reisde door de streek. Bij haar bezoek aan het, als zovele dorpjes en stadjes in Zeeuws-Vlaanderen, zwaar getroffen Oostburg, was het voor Veronica mogelijk om op korte tijd met voldoende muzikanten op de markt van Oostburg het “Wilhelmus” voor de koningin te spelen. Dit was het eerste “Wilhelmus” wat voor hare majesteit gespeeld werd in Nederland na haar ballingschap tijdens de tweede wereld oorlog. 0p 13 mei 1948 werd in opdracht van hare majesteit de koningin, voor dit feit het predicaat koninklijk aan Veronica toegekend. 

Het vaandel

Dit predicaat is bij geborduurd op het toen in gebruik zijnde vaandel uit 1903.

Prestaties


Veronica speelde naast de vele reguliere en regionale concoursen tweemaal o.l.v. dirigent Jan Meijers op het Top-concours van de (toenmalige) KNF te Arnhem. Zowel in 1969 als in 1972 sloot Veronica deze concoursen in het Music Sacrum af met een 4e plaats en dat op het krakkemikkige instrumentarium van toen.

Foto: 1972 

Onder leiding van eerst Eddy Meijers en daarna 30 jaar (vanaf 1984) onder leiding van Rony D’Herck werden verder vele eerste prijzen tijdens concoursen behaald. Tot en met het laatste concours (2005) speelde “Veronica” in de 1e afdeling (voorheen Vaandelafdeling). 

Veronica 100 jaar (1974)


Het 100 jarig bestaan werd groots gevierde met een receptie voor de bevolking van Zuidzande, zusterverenigingen en notabelen. Drumband Harmonie Oostburg en de Harmonie St. Cecilia uit Kloosterzande brachten een serenade. Er werd een tent gebouwd in de toen nog nieuwe wijk. Het West- Zeeuws-Vlaams muziekfestival vond eveneens daarin plaats. Ook werden op diverse manieren fondsen ingezameld om daarmee het gehele instrumentarium te vernieuwen. Ritjes naar Brugge (Landuyt) en Rotterdam (Muziek Hakkert) waren daarvoor nodig. Bij Hakkert ging het dak eraf op de tonen van de bassolo van de mars “Trafalger”. 

Evron (bijzonder en daarmee vermeldenswaardig)


In de jaren 1972 en 1975 werd door “Veronica” een muzikale bijdrage geleverd aan een groots opgezette “landbouwtentoonstelling” in het Franse plaatsje Evron, gelegen in de buurt van Le Mans. Hoe kwamen we daar terecht vraagt u zich af. De bleek niet zo moeilijk te verklaren. De toenmalige gedeputeerde Schlingeman (wellicht verkeerd gespeld), woonachtig te Retranchement, had over de Franse grens contacten en via het toenmalig gemeentebestuur van Oostburg werd aan “Veronica” gevraagd om de meerdaagse reis te maken naar Evron, samen met Drumband Harmonie Oostburg. In 1972 ging het om een vierdaagse en in 1975 om een vijfdaagse. A.P. Klaver uit Cadzand, toen werkzaam voor de gemeente en secretaris Wim Robijn (ook werkzaam bij de gemeente) werden voor beide reizen uitgezonden om zogezegd ons kwartier te maken. De overlevering maakt ons wijs dat de champagne op het stadhuis van Evron rijkelijk vloeide en dat het “kwartier maken” alles behalve volgens de daarvoor gebruikelijke militaire discipline is verlopen. Desalniettemin, de mannen waren er eens mee weg en het is allemaal goed gekomen. Alles werd betaald en er werd ook nog een mooi Franse Franc aan overgehouden. In 1972 werd het gezelschap door 2 bussen van “Van Fraassen” naar Evron vervoerd, met als chauffeurs Boekhout en Reijerse, beiden uit de regio Breskens. Het gezelschap is in Evron absoluut niets tekort gekomen. Geslapen werd er bij particulieren en de jeugd werd in een kostschool ondergebracht. Daar heeft men in Schagen nog een complex van. Dit vraagt uiteraard om een verklaring. Welnu er was ook een dansgroep uit Schagen genodigd voor dit festijn en die groep kwam tegen middernacht aan en … jawel, sliep ook in diezelfde kostschool. Van slapen is er niet zoveel gekomen. Die van “Veronica” hebben die eerste avond en nacht veel lol gehad, de Schagenaars iets minder. Zo zijn er nog vele verhalen boven water te halen uiteraard. Gastmuzikant Theo Cappendijk (uit Kloosterzande) verkocht op zijn plat Kloosters bai opbod zain klompen aan een Fransman. Die klompen heeft hij nooit meer teruggezien. De zaterdagavond van deze vierdaagse heeft “Veronica”, onder leiding van Jan Meijers, van 20.00 tot 24.00 uur gespeeld. Die Fransen waren superenthousiast en liepen de polonaise op de”Manouvremars” en de “Sambre et Meuse”. Kortom een spektakel om nooit te vergeten. In 1975 werd het een schone herhaling van zetten. Er werden geen klompen verkocht maar het (muziek)feest was er niet minder om. ”Veronica” stond toen onder leiding van Eddy Meijers, die zijn vader na diens overlijden opvolgde. Er werd samengespeeld met de plaatselijke harmonie, maar dat bleek niet bepaald een succes. Het instrumentarium van onze Franse broeder en zusters bleek anders gestemd te staan. Het duurde even vooraleer dat duidelijk was. Dat hadden de kwartiermakers uiteraard niet kunnen bevroeden. Een jaar later (?) is de Franse Harmonie in Zuidzande op bezoek geweest en heeft toen deelgenomen aan een concours te Goes. Het gezelschap werd bij particulieren ondergebracht en de verbroedering vond plaats aan de dis in het “Hof van Koophandel” te IJzendijke, toen nog van de familie Lievens. Het is bij een éénmalige “overtocht” gebleven. 

Concoursen en concerten (periode Rony D'Herck)

In de periode met Rony D’Herck waren er vele optredens in het buitenland, met name Frankrijk, zoals: Etapple-sur-Mer, Reims en Douet. En concerten met artiesten zoals: Edwin Rutten, Voice Male, Harpiste Janu, Gunther Neefs, het Duo d’Anca (Kathelijn van Dongen en Daniëlla Bujick), pianiste Cathelijne Maat, Micheline van Hautem, Kristien Grahame-Basting & de Balletschool Anita Bekers en All4Musical. De concerten van “Veronica” vinden veelal plaats in het Ledeltheater maar er zijn ook uitstapjes naar bijvoorbeeld het Scheldetheater te Terneuzen en kerken in de omgeving. Wat dat betreft is “Veronica” overal voor in.